Sinyalizasyon sektöründe çalışan firmalar arasında işbirliğini artırmak, sektörün sorunlarına ortak akılla çözüm geliştirmek amacı ile bir dernek kurulması fikri 2000’lerin başında ortaya çıkmış ancak sonuca ulaştırılamamıştı.

2016 yılında bu konu tekrar gündeme gelmiş ve ikili görüşmelerde konu tartışılmıştır. Paydaşlar tamamı bunun iyi bir fikir olduğunu ancak gerçekleşmesinin kolay olmadığını düşündüklerini ifade etmişlerdir. Zorluktan değil gereklilikten hareket edilerek sektörde akla gelen tüm kişi ve firmalara mail atılarak toplantıya çağrılmışlardır.

İlk toplantı 23 Temmuz 2016 tarihinde yapıldı. Sonrasında ise 13 Ağustos 2016, 1 Ekim 2016, 22 Ekim 2016, 3 Aralık 2016, 21 Ocak 2017 ve 18 Şubat 2017 tarihlerinde toplantılar devam ettirildi. Bu toplantıların tamamına katılan kişiler olduğu gibi sadece birine katılanlar da oldu. Son toplantıda dernek çatısı altında faaliyetlere devam kararı alınarak dernek kuruluş çalışmaları başlatıldı.

Farklı zamanlarda tüm paydaşlara çağrılar yapılarak herkesin dernek kurucusu olması için çalışılsa da tüzüğü imzalayan 15 kişi ile 10 Mayıs 2017 tarihinde dernek kuruluşu gerçekleştirilmiştir. Kuruluş aşamasından sonra iki kurucu üye dernek üyeliğinden ayrılmak istedikleri yönünde görüş beyan etmişler ve üyelikten çıkmışlardır. 21 Ekim 2017 tarihinde yasal zorunluluk olarak 1. Olağan Genel Kurul toplanarak kuruluş süreci tamamlanmıştır.

Dernek tüzüğü gereği her yılın Ocak ayında yapılması gererken Olağan Genel Kurul 26 Ocak 2018 tarihinde toplanarak derneğimizi 2 yıl boyunca yönetecek olan Yönetim Kurulu katılımcıların oy birliği içinde demokratik bir yöntemle oluşturulmuştur.

Tüzükte açıkça belirtilen amacımızı bir de buradan vurgulamak istiyoruz:

USSAD’ın temel amacı; yasalara ve işbirliği içinde rekabet prensibine bağlı kalarak, birlikte iş yapma kültürünü oluşturmak ve sektörün sıkıntılarını gidererek, gelişmesine yönelik çalışmalar yapmaktır.